Hva vil det si å være konfirmant?


Å være konfirmant vil si at du deltar på konfirmasjonsopplegget som går fra september til mai/juni hvert år. Konfirmasjonsåret avsluttes med en gudstjeneste hvor vi ber for alle konfirmantene.

 

Tilbake