Barn og ungdom


Kirken i Eidskog ønsker å være her for barn og ungdom

– som trenger et fellesskap, 

– som har lyst til å vite mer om tro og kirke,

– som vil være med å lage gudstjenester og andre arrangementer i menighetene.

Vi ønsker å være et fellesskap der konkurranser er lek og læring er undring. Vi arbeider for å utvikle et miljø der ingen er vinnere eller tapere, men hvor alle har egen verdi og egen plass. 

Tiltak og arbeidsmåter finnes i en egen plan, men det er vårt mål at vi skal lete videre etter gode arbeidsformer og nye former for fellesskap. 

Vi vil gjerne ha innspill og forslag til hva som kan gjøres annerledes eller hva som kan bli gjort for grupper og enkeltpersoner i bygda. Vi er alltid på jakt etter medarbeidere i alle aldere for å gjøre en bedre jobb. Det er ikke nødvendig med spesielle kvalifikasjoner eller meninger for å være med i et av våre arbeidslag eller å gjøre enkeltoppgaver sammen med oss.