Gravferd


Begravelsen er den siste handlinger fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der vi tar farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overlater den som har gått bort i Guds hender.